Posts

مشاوره تلفنی کودک

مشاور کودکهمه والدین در تربیت فرزندانشان ممکن است دچار مشکلاتی باشند و البته خیلی‌ها فکر می‌کنند که از مشاوره بی‌نیاز هستند و می‌توانند به تنهایی از پس این مسایل بر بیایند و آنها را کنترل کنند. اگر چه همه ما به کمک مشاوره با متخصصین می‌توانیم در امر تربیت فرزندانمان موفق‌تر باشیم، اما گاهی دوران کودکی و نوجوانی برای فرزندان ما مسایلی بوجود می‌آورد که نیاز به مراقبتهایی تخصصی‌تر و حرفه ای تر  پیدا می‌کنند، در چنین شرایطی اگر دیر متوجه مشکل شده وبرای کمک گرفتن از متخصصین اقدام نکنیم ممکن است فرصت های بررسی رفتار و بهینه کردن رفتار فرزندمان را از دست بدهیم و آنوقت است که از این تأخیر پشیمان خواهیم شد.  در این میان مراجعه به مشاور روانشناس کودک و نوجوان می تواند به میزان زیادی به والدین برای رشد و پرورش و تربیت فرزندشان کمک کند. مشاوره کودک و نوجوانپدر و مادر ها باید بپذیرند که در زمینه تربیت فرزند ممکن است تجربه کافی نداشته باشد و درمواردی نیز کمک گرفتن از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها نیز نمیتوان راه حل این مشکلات و مسائل باشد . بنا براین داشتن یک مشاور تربیت کودک ونوجوان می تواند به طور بس…

کودکان طلاق

بعد از طلاق با کودکان طلاق چگونه رفتار کنیم؟
برخی زوج ها بعد از ازدواج نمی توانند به صورت بالغانه رفتار کرده و امکان دارد در کشمکش های زندگی راه حل جدایی را انتخاب کنند. از آنجایی که جدایی می تواند راه حل ساده ای به نظر برسد ولی همواره روانشناسان خانواده طلاق را به عنوان آخرین راه معرفی می کنند. دلیل ای اتفاق اثرات بسیار مخرب آن بر روی افراد و اطرافیان فرزندان طلاق است.
والیدن قبل از بچه دار شدن باید بسیاری از رفتار های خود را بهتر کنند و یکدیگر را بیشتر بشناسند تا هم بتوانند زندگی بهتر داشته باشند و هم بتوانند فرزندان را به شیوه مناسبی تربیت کنند . بعد از تولد فرزند اگر باز هم مشاجره ها ادامه داشت و سبک زندگی  2 نفر هیچ تغییری مشاهده نشد طلاق در سنین کودکی فرزند و زمانی که هنوز درک درستی از دنیای پیرامون ندارد 0 تا 3 سالگی می تواند راهکار باشد. البته هر چند می دانیم که بعد از طلاق والدین فرزند باید با یکی از آنها زندگی کند و از نعمت داشتن پدر یا مادر محروم می شود . نبودن یکی از اعضای اصلی خانواده می تواند تاثیر بسیار مخربی بر شخصیت او ، خصوصیات کودکان طلاق  و نحوه تربیت کودک داشته باشد…
رسانه تخصصی و مشاوره کودک و نوجوان